Главная » Новости » ООН не дозволила Росii узаконити своe перебування на сходi Украiни (видео)

ООН не дозволила Росii узаконити своe перебування на сходi Украiни (видео)

ООН не дозволила Рос¦§ узаконити сво¤ перебування на сход¦ Укра§ни

06 августа 2014 | 10:00

В ООН знову обговорювали Укра§ну. Сьогодн¦ вноч¦ у Нью-Йорку скликали зас¦дання Ради безпеки. Терм¦нове. На вимогу Москви. Формальний прив¦д — зб¦льшення к¦лькост¦ б¦женц¦в ¦з зони бойових д¦й.

Представник Рос¦§ — В¦тал¦й Чурк¦н — фактично зв¦в свою промову до прохання переконати Ки§в прийняти рос¦йську гуман¦тарну допомогу. А також вкотре запропонував спрямувати на Сх¦д Укра§ни м¦жнародну м¦с¦ю.

У дипломатичних колах «¶нтеру» розпов¦ли власну верс¦ю, який план зараз роз¦гру¤ Кремль. Рос¦я намага¤ться п¦д будь-яким приводом закр¦питися ¦ легал¦зувати присутн¦сть сво§х представник¦в у зон¦ проведення АТО. Байдуже, п¦д ег¦дою Червоного Хреста, ООН чи ¦ншо§ орган¦зац¦§. ¶ об­рунтову¤ це турботою про б¦женц¦в.

Представник Велико§ Британ¦§ в¦дверто заявив — Рос¦я не може бути рят¦вником народу, який сама втягнула у конфл¦кт. Решта член¦в ради безпеки це добре розум¦ють, тому на зас¦данн¦ Радбезу сьогодн¦ ¦ були сам¦ лише дебати — жодних р¦шень.

comment closed